Kratak uvod u Falun Dafu

Falun Dafa (takođe poznat kao Falun Gong) je napredna praksa samo-kultivacije, koja pripada Buda-školi. Falun Dafu je osnovao Li Hongdži, majstor ove prakse. To je disciplina u kojoj saobražavanje sa osnovnom prirodom univerzuma—Džen, Šan, Ren (Istinitost, Blagost, Trpeljivost) čini osnovu prakse. Praksa se navodi prema najvišim karakteristikama kosmosa, i zasniva se na principima koji su temelj evolucije kosmosa. Više ...